CLC เราเป็นผู้คอยให้ความรู้เกี่ยวกับด้านศาสนา ให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ไม่ว่าจะเป็นด้านธูรกิจ ด้านสังคม สุขภาพ และการท่องเที่ยว เป็นต้น

ก่อนซื้อประกันชีวิต ต้องนึกถึงอะไรบ้าง

ก่อนที่เราจะซื้อประกันชีวิต เราคงต้องนึกถึงความจำเป็นอะไรบ้าง การต้องเสียเงินซื้อประกันอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มโดยไม่จำเป็นรึเปล่า  เราลองมาทบทวนถึงปัจจัยเหล่านี้ก่อนการตัดสินใจซื้อ เพื่อประโยชน์และความสบายใจของตัวเราเอง

-การทำประกันชีวิต จำเป็นหรือไม่   เราเริ่มจากการทบทวนตัวเองก่อนเลย ไม่ว่าจะเป็นการเงิน ภาระหน้าที่ที่เรารับผิดชอบ และสุขภาพของเรา  การซื้อประกันมีหลายแบบ เพราะแต่ละแบบก็เหมาะสมกับจุดประสงค์ที่ต่างกัน เราควรเลือกแบบที่เหมาะกับตัวเองดีที่สุด 

-บริษัทประกัน น่าเชื่อถือมั้ย  ควรหาบริษัทที่มีประวัติดีและมั่นคงให้เราสามารถว่างใจได้ เพราะเราต้องจ่ายเบี้ยประกันให้กับบริษัททุกปี 

-ตัวแทนขายประกัน  เราสามารถเช็คก่อนได้ว่าตัวแทนประกันมีใบอนุญาตมั้ย ถูกต้องตามกฏหมายรึเปล่า และมีความชัดเจนในการอธิบาย เมื่อเราสงสัยข้อไหนก็ควรไข้ข้อสงสัยให้เราแบบมาคลุมเครือ

-วงเงินคุ้มครอง ตรงกับความต้องการเรามั้ย  หากเราตัดสินใจซื้อแล้ว  ก็คำนวนดูว่าถ้าเกิดเราตาย คนที่อยู่ข้างหลังเราต้องได้เงินเท่าไรเพียงพอในการดำรงชีวิต

-เบี้ยประกัน เป็นมิตรกับเรามั้ย เมื่อเราตัองจ่ายเบี้ยประกันทุกปี ตามที่สัญญากำหนด เราควรรู้ฐานะการเงินว่าเอื้ออำนวยกับตัวเลือกประกันใดบ้างที่จะไม่ลำบากตัวเองเกินไป

-ประกันแบบอื่นๆ   แต่ละแบบมีประโยช์และเงื่อนไขต่างกันขึ้นอยู่ว่าเราต้องการแบบไหน ประกันมี 5 แบบ คือ ตลอดชีพ , ชั่วระยะเวลา,สะสมทรัพย์,บำนาญและ ควบการลงทุน

-ศึกษาเงื่อนไขสำคัญๆของกรมธรรม์ ก่อนตกลงทำประกันชีวิต เราควรดูให้ดีเพราะกรมธรรม์ประกันชีวิตส่วนใหญ่มีข้อยกเว้นความคุ้มครองซึ่งไม่แตกต่างกันมาก ทางที่ดีก็ถามตัวแทนประกันของเราก่อน หรือศึกษาให้ดีเมื่อได้รับกรมธรรม์ เพราะเรามีสิทธิ์ยกเลิกได้ ภายใน15วันนับตั้งแต่เซ็นเอกสารรับมอบกรมธรรม์จากบริษัท

ประกันเป็นเครื่องมือที่ให้ความคุมครอง หากเราใช้ให้ตรงตามเป้าหมายและความต้องการ ย่อมมีประโยชน์คุ้มค่ากับเบี้ยที่จ่ายดั้งนั้นเราควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจซื้อ และหากใครที่กำลังมองหาแผนประกันชีวิต เราก็ขอแนะนำ Manulife ประกันชีวิต ที่ตรงกับความต้องการ เลือกได้ตามชอบ ซื้อง่ายออนไลน์ เข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ปลอดภัย มาตรฐานระดับโลก