CLC เราเป็นผู้คอยให้ความรู้เกี่ยวกับด้านศาสนา ให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ไม่ว่าจะเป็นด้านธูรกิจ ด้านสังคม สุขภาพ และการท่องเที่ยว เป็นต้น

ทำความรู้จัก “ประกันสุขภาพเหมาจ่าย”

เป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับการทำประกันที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย สำหรับ “ประกันสุขภาพเหมาจ่าย” เป็นการทำประกันสุขภาพที่มีการกำหนดวงเงินของค่ารักษาพยาบาลในบางรูปแบบ ที่จะไม่จ่ายตามจำนวนเงินที่เอาประกันสูงสุดเอาไว้แต่จ่ายให้ตามความเป็นจริง ซึ่งตัวประกันสุขภาพเหมาจ่ายจะวางแผนได้ง่าย มีความยืดหยุ่นสูงมากกว่าการทำประกันสุขภาพแบบทั่วไปที่จะต้องแยกค่าใช้จ่ายไว้อย่างชัดเจนว่าในแต่ละหมวดหมู่ของการรักษาพยาบาลที่มีการกำหนดวงเงินความคุ้มครองไว้เท่าไหร่ และถ้าหากค่ารักษาพยาบาลมีจำนวนเกินวงเงินที่การทำประกันสุขภาพทั่วไปกำหนดไว้ ผู้เอาประกันจะต้องจ่ายค่าส่วนต่างที่เกินออกมาเอง 

ซึ่งทำให้หลายๆ คนเกิดปัญหาในด้านการวางแผนด้านการเงินหรือในกรณีที่ไม่มีเงินสำรอง ส่งผลให้ ประกันสุขภาพเหมาจ่าย เข้ามาเป็นทางเลือกที่ดี

ประกันสุขภาพเหมาจ่ายมีค่าเบี้ยประกันที่สูงกว่าการทำประกันสุขภาพแบบทั่วไปที่เป็นแบบแยกค่าใช้จ่าย แต่ก็ไม่ได้สูงมากเกินจนไม่สามารถรับเงื่อนไขได้ มีราคาที่ค่อนข้างคุ้มค่าและเอื้ออำนวยในระยะยาว สามารถที่จะให้ความคุ้มค่าและครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่างชัดเจนและเกิดประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัย ซึ่งไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่รักษาในโรงพยาบาลเอกชนหรือรัฐบาล ประกันสุขภาพเหมาจ่ายก็สามารถช่วยได้ดี สร้างความสบายใจและลดภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้แก่คุณอย่างมาก

สำหรับการเลือกซื้อประกันสุขภาพเหมาจ่ายในปัจจุบันก็ไม่ยุ่งยาก สามารถติดต่อกับตัวแทนประกันสุขภาพของทางบริษัทหรือการซื้อผ่านประกันสุขภาพเหมาจ่ายผ่านทางออนไลน์ที่ประหยัดเวลาและรวดเร็ว มีขั้นตอนที่น้อยและไม่ยุ่งยาก ทั้งนี้ อย่าลืมพิจารณาเลือกบริษัทประกันสุขภาพเหมาจ่ายที่มีความน่าเชื่อถือ ศึกษารูปแบบของสัญญากรมธรรม์และอื่นๆ ให้ละเอียดเพื่อให้คุณสามารถเลือกและตัดสินใจในการทำประกันสุขภาพที่ตอบโจทย์และเหมาะสมได้มากที่สุด

หากใครที่กำลังมองหาแผนประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายที่ตอบโจทย์กับความต้องการในความคุ้มครองที่รอบด้าน เราขอแนะนำ ประกันสุขภาพเหมาจ่าย Finsurance แผนประกันชีวิตและประกันสุขภาพไว้ในกรมธรรม์เดียวกัน  ที่ให้ความคุ้มครองครบ จะอุบัติเหตุเล็กใหญ่ โรคร้ายต่างๆ โรคฮิตทั่วไป มะเร็งทุกระยะ ก็พร้อมดูแลด้วยค่ารักษาแบบเหมาจ่ายสูงสุดถึง 10 ล้านบาทต่อปีด้วย ค่าห้องสูงสุด 9,000 บาทต่อวัน พร้อม OPD สูงสุด 50,000 บาทต่อปี ไม่ต้องซื้อแยก ใบเดียวครบพร้อมโรงพยาบาลและสถานพยาบาลในเครือข่ายมากกว่า 364 แห่งทั่วประเทศแบบไม่ต้องสำรองจ่าย